8-KANAŁOWY GENERATOR PRZEBIEGÓW CYFROWYCH NA BAZIE FTDI (FT232RL LUB FT245RL)

Kod produktu: FTDIGen
Cena brutto: 8 zł

 

Program FTDIGen umożliwia wykorzystanie posiadanego (lub opcjonalnie dokupionego) modułu interfejsu USB na bazie FT232RL lub FT245RL do realizacji programowanego 8-kanałowego generatora przebiegów cyfrowych. Program posiada wbudowany edytor graficzny dla generowanych przebiegów.

Do współpracy z programem mogą być wykorzystane moduły MP00101, MP00113, UM232R lub UM245R naszej produkcji lub każdy inny układ tego typu (w podstawowej wersji aplikacyjnej układów FT232RL lub FT245RL).

Właściwości i parametry programu:

 • Współpraca z układami FT232RL lub FT245RL
 • Ilość kanałów generatora: 8
 • Możliwość wczytania i edycji do 2000 próbek
 • Wbudowany edytor graficzny do wizualizacji i edycji generowanych przebiegów
 • Tryb pracy krokowej i automatycznej dla przebiegów wolnozmiennych (min. wartość odstępu pomiędzy próbkami to 20ms)
 • Tryb pracy szybkozmiennej: jednokrotny przebieg z częstotliwością zmian kolejnych próbek od 900Hz do 4,5MHz)
 • Tryb ręcznego sterowania poszczególnymi wyjściami układu FTDI

Główne okno programu

 • Wybór podłaczonego urządzenia na układzie FTDI.
 • Odczyt i zapis danych do pliku (plik tekstowy ze standardowym rozszerzeniem .txt). W pliku przechowywane są kolejne próbki przebiegu w postaci tekstowej: w kolejnych liniach dana w postaci dziesiętnej z zakresu 0 - 255. np:
  1
  2
  4
  8
  16
  32
  64
  128
  co reprezentuje zapis binarny:
  00000001
  00000010
  00000100
  00001000
  00010000
  00100000
  01000000
  10000000
 • Ręczne sterowanie portem wyjściowym układu FTDI.
 • Okno z kolejnymi próbkami z możliwością reprezentacji dziesiętnej, szesnastkowej lub binarnej.
 • Możliwośc zanegowania wszystkich bitów (opcja NEGACJA).
 • Praca krokowa i automatyczna.
  Przy pracy krokowej (przycisk KROK) ręcznie wyzwalamy pojawianie się kolejnych próbek na wyjściu układu FTDI.
  W przypadku pracy automatycznej ustawiamy zegar odmierzający okres pomiędzy poszczególnymi próbkami (wartośc minimalna 20ms) i przyciskiem START uruchamiamy generator. Przy zaznaczonej opcji PĘTLA po dojściu do ostatniej próbki całość jest powtarzana. Generator zatrzymujemy przyciskiem STOP. Przycisk NA POCZĄTEK ustawia "kursor" na pierwszej próbce.
 • Przebieg szybkozmienny.
  Umożliwia jednokrotne wygenerowanie przebiegu od początku do końca z podaną częstotliwością w zakresie od 900Hz (próbek/s) do 4,5MHz.
  Po załadowaniu podawana jest szacunkowa długość przebiegu oraz po wygenerowaniu, zmierzona długość tego przebiegu. Przy dużych różnicach jest możliwość skorygowania parametru wsp_kal umieszczonego w pliku konfiguracyjnym FTDIGen.ini. Jego domyślna wartość to 4.5. Standardowo nie należy nic robić.

Wybór urządzenia

W oknie tym dokonujemy wyboru podłączonego interfejsu. Istotną wartością jest unikalny identyfikator ID z którym związany jest plik licencyjny FTDIGen.lic przesyłany po zakupie programu. Bez licencji funkcjonalność programu jest ograniczona: nie ma możliwości zapisania edytowanego przebiegu i wyłaczona jest funkcja generowania przebiegów oraz ręcznego sterowania portem wyjściowym układu FTDI. W przypadku zakupu programu bez interfejsu na układzie FTDI po uruchomieniu programu proszę o podanie ID podłączonego układu, po czym zostanie przesłany plik licencyjny.

Ręczne sterowanie portem wyjściowym

Edytor graficzny

Edytor graficzny umożliwia edycję wczytanego z pliku przebiegu lub stworzenie nowego przebiegu z możliwością jego zapisu do pliku (z poziomu głównego okna).
W przypadku nowego przebiegu należy podać na początku liczbę próbek przebiegu (przy wartości 0 nie pojawia się okienko edycyjne służące do edycji bieżącej próbki). Wartość liczby próbek w każdej chwili można zmienić.
Obsługa edytora jest bardzo prosta i intuicyjna. Do przesuwania się i edycji przebiegu wykorzystujemy klawiaturę. Do przesuwania się po przebiegu służą kursory: prawo, lewo, góra, dół, klawisze PAGE UP i PAGE DOWN służą do przewijania okna natomiast przyciski HOME i END do ustawiania kursora na początku lub końcu przebiegu. Zmiany wartości bieżącego bitu uzyskujemy przyciskiem ENTER natomiast przyciski 0, 1 i N umożliwiają ustawienie całego kanału na 0, 1 lub jego zanegowanie.
Przy zmniejszeniu liczby próbek końcowe próbki są usuwane.

Każda zmiana przeprowadzona w edytorze automatycznie zmienia w programie tablicę z bieżącym przebiegiem. Przy ustawieniu obok siebie okien głównego programu i edytora możliwa jest praca interaktywna. tzn. na bieżąco wprowadzając poprawki w edytowanym przebiegu możemy go na bieżąco testować poprzez generowanie przebiegu bez zamykania edytora. Wprowadzane zmiany nie są jednak uwidaczniane na bieżąco w oknie głównym programu. Aby tego dokonać klikamy w przycisk Odśwież główny panel.

Rozkład wyprowadzeń układów FT232RL i FT245 RL

Kanał FT245RL FT232RL Nr wyprowadzenia
dla obu układów
0
D0
TXD
1
1
D1
RXD
5
2
D2
RTS#
3
3
D3
CTS#
11
4
D4
DTR#
2
5
D5
DSR#
9
6
D6
DCD#
10
7
D7
RI#
6

 

Program FTDIGen (wersja 1.0) >>

Sterowniki dla układu FTDI >>

 

OPCJONALNE AKCESORIA

MP00101

Moduł konwertera USB2.0 - RS232 (TTL) na układzie FT232RL firmy FTDI, złącze 10-pinowe.

Szczegóły oferty >>

MP00113

Moduł konwertera USB-RS232 (TTL) z izolacją galwaniczną, 4-linie

Szczegóły oferty >>

UM232R

Moduł konwertera USB2.0 - RS232 (TTL) na układzie FT232RL firmy FTDI.

Szczegóły oferty >>

UM245R

Moduł konwertera USB2.0 - port równoległy (FIFO) na układzie FT245RL firmy FTDI.

Szczegóły oferty >>

Kable USB (standard 2.0). Złącza: A męskie - B męskie.

Dostępne długości:

 • 1,8m (kod produktu: K-USB-1.8)
 • 3m (kod produktu: K-USB-3)
 • 5m (kod produktu: K-USB-5)

Kable wysokiej jakości z zalewanymi końcówkami, kolor biały.

Taśma płaska 10-przewodowa

Kod produktu: RC10G

Wtyk 10-pinowy, żeński, zaciskany na taśmę RC10G

Kod produktu: IDC-10