MODUŁ INTERFEJSU KONTROLNO-POMIAROWEGO DLA MODUŁÓW 1-WIRE

Kod produktu: MP01105
Producent: MERA-PROJEKT

 

Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs kontrolno-pomiarowy do podłączenia modułów w standardzie 1-wire takich jak czujniki temperatury, moduły przekaźnikowe, moduły we/wy. Wbudowany mikroprocesor zajmuje się obsługą magistrali 1-Wire a od strony użytkownika obsługa interfejsu ogranicza się do kilku komend sterujących przesyłanych łączem szeregowym (poziom napięć w standardzie TTL 5V). Poprzez sprzęgnięcie interfejsu ze sterującym systemem mikroprocesorowym lub z komputerem osobistym (poprzez np. RS232, USB, RS485, Bluetooth czy też interfejs Ethernetowy) otrzymujemy gotowy rozproszony system wielopunktowego monitoringu i sterowania.
Interfejs idealnie nadaje się do systemów automatyzacji budynkowej, monitoringu i kontroli w serwerowniach, systemach wentylacji itp.

Uwaga: Ze względu na bezpośrednie podłączenie magistrali 1Wire do wyjścia mikroprocesora, długość magistrali powinna być ograniczona do ok. 20m.
Znacznie większy zasięg umożliwiają interfejsy 1Wire naszej produkcji wyposażone w układ DS2480B: nawet do kilkuset metrów.

Właściwości:

 • Zasilanie od +7V do +12V DC (typowo +12V)
 • Pobór prądu: max. 30mA
 • Wyprowadzenie 1-Wire do podłączenia modułów kontrolno-pomiarowych w postaci złącza RJ45
 • Max. długość magistrali 1Wire: ok. 20m w zależności od ilości podłaczonych urządzeń
 • Wyprowadzona linia zasilania +12V DC w złączu RJ45 - do zasilania pozostałych elementów systemu kontrolno-pomiarowego
 • Wyprowadzona linia zasilania pomocniczego +5V DC w złączu RJ45
 • Obsługa do 10 czujników temperatury na bazie DS18B20 - nasze produkty: MP00230T
 • Obsługa do 10 modułów na bazie DS2408 (8-kanałowe moduły przekaźnikowe i we/wy cyfrowych) - nasze produkty: MP00220, MP00220A-8R, MP00221
 • Obsługa do 10 modułów na bazie DS2413 (2-kanałowe moduły przekaźnikowe) - nasze produkty: MP00222-2R
 • Pomiar temperatury w zakresie od -55°C do +125°C
 • Dokładność pomiaru temperatury to ±0,5°C w zakresie od -10°C do +85°C
 • Rozdzielczość pomiaru temperatury: 12 bitów
 • Czas pomiaru temperatury (konwersji): ok. 750ms
 • Wymiary modułu (zarys płytki, bez złączy): 43mm x 39mm

Dokumentacja modułu MP01105