MINIMODUŁ KONWERTERA USB-RS232 (TTL) NA FT232RL (4 LINIE)

Kod produktu: MP00103
Producent: MERA-PROJEKT


Moduł MP00103 jest zintegrowanym modułem do transmisji danych poprzez interfejs USB. Moduł ten zbudowany jest na bazie kontrolera FT232RL firmy FTDI. Moduł pozwala na transfer danych z prędkością do 3Mb/s. Dzięki sterownikom, które emulują port szeregowy moduł nadaje się do upgrade`u aplikacji, w których dotychczasowo wykorzystywana była transmisja łączem szeregowym RS232. Moduł MP00103 może być wykorzystany w aplikacjach konwerterów USB<->RS232 oraz w interfejsach służących do łączenia systemów mikroprocesorowych z urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB itp.
Dołączone sterowniki (do pobrania - odnośnik na końcu opisu) pozwalają na pisanie własnych procedur komunikacyjnych w sposób identyczny jak w przypadku urządzeń transmitujących dane za pośrednictwem interfejsu RS232. Do łączności od strony komputera można również stosować typowe programy terminalowe np. okienkowy HiperTerminal. Bardziej zaawansowani programiści mogą sięgnąć po dołączone sterowniki D2XX (USB Direct Drivers + DLL S/W Interface). Dużą zaletą modułu jest możliwość prawie dowolnego dobierania prędkości transmisji, byle tylko była ona taka sama po stronie nadawczej jak i odbiorczej.


Uwaga: Poziom napięcia linii RS232 wynosi 5V lub 3,3V. Po zakupie należy ustawić odpowiedni poziom poprzez zworkę w postaci pola lutowniczego umieszczonego na spodniej części płytki. Dokładny opis tej czynności przedstawiono w dokumentacji modułu.

Podstawowe parametry:

 • Transmisja danych z prędkością do 3Mb/s
 • Obsługa sygnałów RTS i CTS
 • Transmisja szeregowa UART: 7 lub 8 bitów danych, 1 lub 2 bity stopu, kontrola parzystości (brak, parzystość, nieparzystość, znak, spacja)
 • Bufory: nadawczy 384 bajty, odbiorczy 128 bajtów
 • Programowany Timeout dla bufora odbiorczego
 • Wsparcie dla wstrzymania i wznowienia pracy
 • Standard poziomów logicznych: TTL (5V) lub 3.3V - ustawiany poprzez zworkę umieszczoną na płytce
 • Układ restartu przy uruchomieniu układu
 • Tryb transmisji danych: USB Bulk lub Isochronous
 • Możliwość zapisu parametrów użytkownika w nieulotnej pamięci EEPROM
 • Zasilanie z interfejsu USB
 • Kompatybilny z UHCI/OHCI/EHCI kontrolerem hosta
 • Kompatybilny z USB 1.1 i 2.0
 • Złącze USB typu A męskie (przystosowane do bezpośreniego włożenia do gniazda USB w komputerze)

Dokumentacja modułu MP00103

Sterowniki wirtualnego portu COM (Virtual COM Port) + dokumentacja >>