FT232, FT245 - sterowniki, oprogramowanie, linki

FTDI CHIP - strona producenta układów:
http://www.ftdichip.com/

Sterowniki wirtualnego portu COM (Virtual COM Port) + dokumentacja:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

D2XX (Sterowniki bezpośrednie USB + interfejs DLL S/W) + dokumentacja:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

Układ FT232B - dokumentacja, noty aplikacyjne, oprogramowanie:
http://www.ftdichip.com/Products/FT232BM.htm

Układ FT245B - dokumentacja, noty aplikacyjne, oprogramowanie:
http://www.ftdichip.com/Products/FT245BM.htm

Układ FT232R - dokumentacja, noty aplikacyjne, oprogramowanie:
http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm

Układ FT245R - dokumentacja, noty aplikacyjne, oprogramowanie:
http://www.ftdichip.com/Products/FT245R.htm